ساختار سازمانی همایش
نویسنده : مدیر سایت    
پنج شنبه 19 اردیبهشت 1398
    
بازدید: 490
    
زبان : فارسی
    

دکتر علیرضا انوری           

ریاست همایش

دکتر خلیل عباسی موصلو     

دبیر کل همایش

فاطمه بیات شاهپرست          

دبیر اجرایی همایش

دکتر فریبا همتی                

دبیر علمی همایش

دکتر فلورا یونسی               

دبیر علمی همایش

فاطمه بیات شاهپرست          

مسئول کمیته برنامه ریزی

دکتر خلیل عباسی موصلو      

مسئول کمیته مالی

سید حسین شایگان               

مسئول کمیته فرهنگی

دکتر سمانه همایونی                   

مسئول کمیته IT

محمدجعفر حاجیان              

مسئول کمیته انتشارات

سیدمهدی طلوع                  

مسئول کمیته حفاظت

سید حسین شایگان                

مسئول کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی

دکتر خلیل عباسی موصلو       

مسئول کمیته ارتباط با صنعت و حامیان

دکتر سمانه همایونی

مسئول کمیته دانشجویی

ابوالحسن اصلانی                 

مسئول کمیته هماهنگی و تشریفات

فاطمه بیات شاهپرست             

مسئول کمیته کارگاه های آموزشی

دکتر سمانه همایونی                     

مسئول کمیته پذیرش و ثبت نام

blog

نظرات