تعرفه های ثبت نام
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 22 اسفند 1397
    
بازدید: 167
    
زبان : فارسی
    

پزشکان                                                                                  300 هزار تومان

پرستاران، ماماها و اعضای هیأت علمی                                      250 هزار تومان

دانشجویان و حوزویان                                                        200 هزار تومان

 

در صورت پذیرش مقاله دوم، 50 درصد هزینه ثبت نام مقاله، مشمول تخفیف خواهد بود.

blog

نظرات