تعرفه های ثبت نام
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 22 اسفند 1397
    
بازدید: 303
    
زبان : فارسی
    

پزشکان

250 هزار تومان

پرستاری، مامایی و اعضای هیأت علمی

200 هزار تومان

دانشجویان و حوزویان

150 هزار تومان

 

blog

نظرات