کمیته علمی
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 22 اسفند 1397
    
بازدید: 763
    
زبان : فارسی
    

پروفسور حسن عشایری

دکتر زهرا ملازم

فاطمه بیات شاهپرست

دکتر محسن سالاری

دکتر مرضیه مؤمن نسب

دکتر میترا سلطانیان

دکتر گیتی ستوده

خانم میترا ادراکی

خدیجه جوکار

آرش خلیلی

دکتر معصومه برخورداری شریف آباد

 دکتر زهرا هادیان شیرازی

دکتر غلامرضا کاکامنشادی

دکتر خلیل عباسی موصلو 

ژاله نجفی

حبیبه بیات منش

دکتر ایوب احمدی

دکتر سعید یزدانی

دکتر محمد علی میرزایی

دکتر علیرضا فیلی

دکتر صدراله خسروی

دکتر حسن خضری

دکتر اصغر نجفی

امین عبدالوند

دکتر مجید چهارده چریک

دکتر محمود شیخ

منیژه شهریاری کلانتری

بهرام جعفری 

دکتر مرضیه رفعت ماه

 مرجان یکزمان

دکتر منصور دهقان منشادی

دکتر محمود زارع جمال آبادی

دکتر محمدمهدی دهقانی اشکذری

دکتر علی زارع زردینی

 

blog

نظرات