دستورالعمل نگارش مقالات
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 22 اسفند 1397
    
بازدید: 899
    
زبان : فارسی
    

پژوهشگر گرامی: با توجه به تصمیم شما جهت ارسال مقاله به صورت ارائه اصل مقاله یا چکیده، دستور العمل نگارش را از این قسمت دانلود نموده و مقاله خود را مطابق با فرمت پیشنهادی به دبیرخانه همایش ارسال نمایید.

دستورالعمل نگارش مقالات

دستورالعمل نگارش چکیده

blog

نظرات