اهداف همایش
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 22 اسفند 1397
    
بازدید: 462
    
زبان : فارسی
    

آشنایی با رویکردهای علمی و تربیتی همسو با رشد تکنولوژی و به کارگیری این رویکردها در امر تربیت کودکان

آشنایی دانشگاهیان و عموم مردم با بیماری های شایع دوران کودکی و مداخلات درمانی جدید

آشنایی با اختلالات دوران کودکی و ارائه راهکارهایی در جهت رفع آن

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد به عنوان مکان مترقی آموزشی در سطح کشور

blog

نظرات